بهترین شیر خشک برای نوزادان و کودکان چیست؟

سیسمونی نوزاد

یکی از بهترین شیر خشک هایی که برای نوزادان تازه متولد شده استفاده می‌شود شیر خشک هایی است که از شیر گاو و شیر بز تهیه می‌شوند. البته برخی از شیرهای خشک نیز از شیر سویا تهیه شده‌اند، بنابراین کودکانی که به شیرهای حیوانی حساسیت دارند می‌توانند از شیر سویا استفاده کنند. در ادامه بهترین […]