۵ مورد از عادات بد کودکان و بررسی آن ها

سیسمونی نوزاد

همانطوری که ما بزرگسالان، عادات بدی داریم، کودکان نیز عادت‌ های بدی دارند که انجام این عادات بد کودکان ممکن است ما والدین را ناراحت کند. البته هنوز هم ما ممکن است عادت‌های بدی داشته باشیم و درصدد ترک این عادات بر نیامده باشیم. عادات بد کودکان ولی خب یک سری عاداتی در کودکان وجود […]