چند نکته طلایی برای تقویت رشد ذهنی و یادگیری نوزاد + مراحل یادگیری

سیسمونی نوزاد

رشد ذهنی و یادگیری نوزاد اهمیت بسیاری برای والدین دارد. به طوری که بسیاری از پدرها و مادران به دنبال بهترین روش‌ها برای رشد و تقویت ذهنی نوزاد خود هستند. یا اینکه با کسب آگاهی در زمینه بهترین زمان یادگیری نوزاد می‌خواهند او را در زمان و موقعیت مناسب از نظر ذهنی و جسمی به […]