بلاگ

درباره عقده ادیپ و الکترا چه میدانیم؟

عقده ادیپ و الکترا فروید کارل یونگ ارمغانکیدز

فروید کیست؟

زیگموند فروید (1856-1939) عصب شناس و روانپزشک اتریشی بود که به عنوان بنیانگذار روانکاوی شناخته می شود. او نظریه های متعددی را مطرح کرد که به طور قابل توجهی بر درک ما از ذهن انسان تأثیر گذاشته است، از جمله نظریه شخصیت، نظریه رشد روان جنسی و نظریه ناخودآگاه.

فروید معتقد بود که رفتار انسان تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل ناخودآگاه، مانند خواسته ها، افکار و احساسات سرکوب شده قرار دارد. او همچنین معتقد بود که شخصیت انسان در پنج مرحله اول زندگی، از جمله مرحله دهانی، مرحله مقعدی، مرحله فالیک، مرحله نهفتگی و مرحله تناسلی شکل می گیرد.

فروید یکی از تأثیرگذارترین روانشناسان تاریخ است، اما نظریه های او نیز بحث برانگیز بوده است. برخی از منتقدان معتقدند که نظریه های فروید فاقد شواهد علمی هستند و دیگران معتقدند که آنها نادرست هستند. با این حال، نظریه های فروید همچنان به تأثیر بر تفکر روانشناختی و فرهنگ مدرن ادامه می دهند.

عقده ادیپ:

عقده ادیپ یک نظریه روانکاوی است که خواسته های جنسی ناخودآگاه و احساسات رقابتی را توصیف می کند که یک پسر جوان نسبت به والدین خود احساس می کند. این نظریه اولین بار توسط زیگموند فروید در کتاب “تعبیر خواب” (1899) مطرح شد.

فروید معتقد بود که عقده ادیپ یک بخش طبیعی از رشد روان جنسی است. او ادعا کرد که همه پسران جوان مرحله ای را پشت سر می گذارند که در آن میل جنسی ناخودآگاهی را نسبت به مادران خود ایجاد می کنند و به پدران خود که آنها را به عنوان رقیبان محبت مادر خود می بینند حسادت می کنند.

فروید معتقد بود که عقده ادیپ زمانی برطرف می شود که پسر با پدرش همذات پنداری کند و ارزش های او را درونی کند. این فرآیند که به عنوان شناسایی شناخته می شود، به پسر اجازه می دهد تا احساس مردانگی و اخلاق را در خود ایجاد کند.

اگر عقده ادیپ با موفقیت حل نشود، فروید معتقد بود که می تواند منجر به مشکلات روانی در زندگی بعدی شود. به عنوان مثال، ممکن است پسرانی که قادر به حل عقده ادیپ خود نیستند، ترس از صمیمیت یا نیاز به تسلط بر زنان ایجاد کنند.

عقده ادیپ یک نظریه جنجالی است و همه روانشناسان آن را نمی پذیرند. با این حال، این یکی از تأثیرگذارترین نظریه ها در روانکاوی باقی مانده است.

در اینجا مثالی از نحوه بروز عقده ادیپ در یک پسر جوان آمده است:

  • پسر ممکن است نسبت به مادرش مالکیت داشته باشد و بخواهد تمام وقت خود را با او بگذراند.
  • او ممکن است به پدرش حسادت کند و سعی کند رابطه او را با مادرش خراب کند.
  • او ممکن است خیال پردازی در مورد مادرش داشته باشد و در مورد آنها احساس گناه کند.
  • او ممکن است از پدرش بترسد و از او دوری کند.

مهم است توجه داشته باشید که اینها فقط مثال هستند و همه پسرها عقده ادیپ را به یک شکل تجربه نمی کنند.

اگر نگران هستید که فرزندتان ممکن است عقده ادیپ داشته باشد، مهم است که با یک متخصص بهداشت روانی مجرب صحبت کنید. آنها می توانند به شما کمک کنند تا رفتار فرزندتان را درک کنید و در مورد چگونگی بهترین حمایت از او راهنمایی ارائه دهند.

عقده الکترا:

عقده الکترا یک نظریه روانکاوی است که خواسته های جنسی ناخودآگاه و احساسات رقابتی را توصیف می کند که یک دختر جوان نسبت به والدین خود احساس می کند. این نظریه اولین بار توسط کارل یونگ یکی از شاگردان فروید در کتاب “روانشناسی ناخودآگاه” (1912) مطرح شد.

یونگ معتقد بود که عقده الکترا معادل عقده ادیپ است که فروید قبلاً آن را مطرح کرده بود. با این حال، یونگ معتقد بود که عقده الکترا پیچیده تر و ظریف تر از عقده ادیپ است.

یونگ ادعا کرد که عقده الکترا ریشه در تمایل دختر برای اینکه مادرش باشد و پدرش را در اختیار داشته باشد دارد. این تمایل اغلب ناخودآگاه است و می تواند منجر به احساسات رقابتی با مادر و حسادت به پدر شود.

یونگ معتقد بود که عقده الکترا زمانی برطرف می شود که دختر با مادرش همذات پنداری کند و ارزش های او را درونی کند. این فرآیند که به عنوان شناسایی شناخته می شود، به دختر اجازه می دهد تا احساس زنانگی و اخلاق را در خود ایجاد کند.

اگر عقده الکترا با موفقیت حل نشود، یونگ معتقد بود که می تواند منجر به مشکلات روانی در زندگی بعدی شود. به عنوان مثال، ممکن است دختری که قادر به حل عقده الکترا خود نیست، ترس از صمیمیت یا نیاز به کنترل مردان ایجاد کند.

در اینجا مثالی از نحوه بروز عقده الکترا در یک دختر جوان آمده است:

  • دختر ممکن است نسبت به پدرش مالکیت داشته باشد و بخواهد تمام وقت خود را با او بگذراند.
  • او ممکن است به مادرش حسادت کند و سعی کند رابطه او را با پدرش خراب کند.
  • او ممکن است خیال پردازی در مورد پدرش داشته باشد و در مورد آنها احساس گناه کند.
  • او ممکن است از مادرش بترسد و از او دوری کند.

مهم است توجه داشته باشید که اینها فقط مثال هستند و همه دخترها عقده الکترا را به یک شکل تجربه نمی کنند.

اگر نگران هستید که فرزندتان ممکن است عقده الکترا داشته باشد، مهم است که با یک متخصص بهداشت روانی مجرب صحبت کنید. آنها می توانند به شما کمک کنند تا رفتار فرزندتان را درک کنید و در مورد چگونگی بهترین حمایت از او راهنمایی ارائه دهند.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 2 =